PostgreSQL数据导入导出

导出数据库

pg_dump将源数据库导出至SQL文件
数据库服务器本地
pg_dump -U <username> <dbname> > /var/lib/postgresql/data/db.sql

远程登录导出
``pg_dump --username=<DB_USER> --host=<DB_ADDRESS> --port=<DB_PORT> --format=plain --file=<BACKUP_FILE> <DB_NAME>`

导入数据库

pg_restore -U <username> -d <dbname> /var/lib/postgresql/data/db.sql

执行以下命令创建数据库:

psql --host=<RDS_ADDRESS> --port=<_DB_PORT_> --username=root --dbname=postgres -c "create database <DB_NAME>;"

导出的文件导入到云数据库RDS。

psql --host=<RDS_ADDRESS> --port=<_DB_PORT_> --username=root --dbname=<DB_NAME> --file=<BACKUP_DIR>/backup.sql

psql --host=172.16.66.198 --port=5432 --username=root --dbname=my_db --file=backup.sql

在 PostgreSQL 备份和恢复数据库指南